Sponsored links


|[00:00.39] My Flower Garden Vườn hoa của tôi.|[00:03.59] My name is Anne. Tên tôi là Anne.|[00:05.63] I love flowers. Tôi yêu các loài hoa.|[00:07.89] I have a flower garden. Tôi có một vườn hoa.|[00:10.42] My garden is in front of my house. Khu vườn nằm trước nhà.|[00:13.57] My neighbour has a garden too. Hàng xóm nhà tôi cũng có một khu vườn.|[00:16.47] My garden has different types of flowers. Vườn của tôi có nhiều loài hoa khác nhau.|[00:19.50] I have roses in my garden. Tôi có hoa hồng trong vườn.|[00:22.12] I have tulips in my garden. Tôi có hoa tulip trong vườn.|[00:24.73] I have petunias in my garden. Tôi có hoa dạ yên thảo trong vườn.|[00:27.97] My garden has different colours. Vườn của tôi thật sặc sỡ sắc màu.|[00:30.17] I plant red flowers. Tôi trồng hoa màu đỏ.|[00:32.53] I plant orange flowers. Tôi trồng hoa màu cam.|[00:35.06] I plant blue flowers. Tôi trồng hoa màu xanh.|[00:37.64] I plant purple flowers. Tôi trồng hoa màu tía.|[00:40.19] I take care of my garden. Tôi chăm sóc vườn hoa của mình.|[00:42.73] I water my garden every day. Tôi tưới nước hàng ngày.|[00:45.76] I kill the weeds in my garden. Tôi nhỏ cỏ dại mọc trong vườn.|[00:48.47] I kill insects that eat my flowers. Tôi bắt sâu ăn hoa.|[00:52.05] I love my beautiful garden. Tôi yêu khu vườn xinh xắn của mình.
Sponsored links