Sponsored links


|[00:00.40]My House Nhà của tôi|[00:03.28] I live in a house. Tôi sống trong một ngôi nhà.|[00:05.20] My house is small. Nhà của tôi nhỏ.|[00:07.36] My house has two bedrooms. Nhà của tôi có hai phòng ngủ.|[00:10.24] My Mom and Dad sleep in one bedroom. Mẹ và bố tôi ngủ trong một phòng ngủ.|[00:13.68] My sister and I share the other bedroom. Chị gái và tôi ngủ chung trong phòng còn lại.|[00:17.36] My house has a kitchen. Nhà tôi có một phòng bếp.|[00:19.76] My Mom and Dad cook dinner there every night. Mẹ và bố tôi nấu bữa tối ở đó mỗi buổi tối.|[00:23.76] My house has a living room. Nhà tôi có một phòng khách.|[00:26.32] My family watches television there every night. Gia đình tôi xem ti vi ở đó mỗi buổi tối.|[00:30.56] My house has a big bathroom. Nhà tôi có một phòng tắm lớn.|[00:33.84] My house has a lot of closets. Nhà tôi có nhiều tủ đựng đồ.|[00:37.04] My house has a basement. Nhà tôi có một tầng hầm.|[00:39.84] My Dad has a workshop in the basement. Bố tôi có một xưởng trong tầng hầm.|[00:43.28] My Dad makes wood furniture. Bố tôi làm đồ gỗ.|[00:46.16] My house does not have a second floor. Nhà tôi không có tầng hai.|[00:49.60] My house has a garage. Nhà tôi có một ga ra.|[00:52.24] My house has a big backyard. Nhà tôi có một sân sau rộng.|[00:55.52] My backyard has a maple tree. Trong sân có một cây Phong.|[00:58.80] My backyard has a swimming pool. Sân sau có một hồ bơi.|[01:02.16] My backyard has a vegetable garden. Sân sau có một vườn rau.|[01:05.36] My family likes our house. Gia đình tôi đều yêu ngôi nhà này.
Sponsored links