Sponsored links


|[00:00.40]My First Pet Vật nuôi đầu tiên của tôi.|[00:03.60] My name is Sarah. Tên tôi là Sarah.|[00:05.68] I am 14 years old. Tôi 14 tuổi.|[00:08.00] I have a pet cat. Tôi có một con mèo cưng.|[00:10.40] My cat's name is Milo. Tên nó là Milo.|[00:13.28] My cat is black and white. Con mèo của tôi màu đen trắng.|[00:16.08] Milo's paws are white. Chân của Milo màu trắng.|[00:19.04] Milo's body is black. Phần thân của Milo màu đen.|[00:21.76] She is very cute. Nàng rất đáng yêu.|[00:24.16] Milo's fur is very soft. Lông của Milo rất mềm.|[00:27.44] Milo was a very small kitten. Milo từng là một cô mèo bé nhỏ.|[00:31.34] Milo is a very big cat. Bây giờ Milo là một cô mèo rất to.|[00:33.92] Milo cannot have kittens. Milo không bao giờ buồn bã.|[00:36.56] She is fixed. Nó không bao giờ thay đổi|[00:38.88] Milo likes to eat. Milo thích ăn.|[00:41.20] Milo likes to play outside Milo thích đùa nghịch bên ngoài.|[00:44.32] Milo likes to hunt for birds. Milo thích đuổi bắt chim.|[00:47.76] Milo likes to hunt for mice. Milo thích đuổi bắt chuột.|[00:49.68] She likes her ears scratched. Nàng thích được gãi tai.|[00:52.64] Milo likes to sit in my lap. Milo thích ngồi trong lòng tôi.|[00:57.20] Milo likes to sleep on my bed. Milo thích ngủ trên giường của tôi.|[00:59.17] Milo is a good pet. Milo là một vật nuôi ngoan ngoãn.
Sponsored links