Sponsored links


|[00:01.27]Halloween Night Đêm Halloween|[00:02.50] Halloween is fun. Halloween thật là vui.|[00:05.40] My mom buys candy. Mẹ tôi mua kẹo.|[00:07.65] My Mom buys potato chips. Mẹ tôi mua khoai tây chiên.|[00:10.59] My Mom buys chocolate bars. Mẹ tôi mua những thanh sô cô la.|[00:13.63] It is for the trick or treaters. Dùng cho trò ‘cho kẹo hay bị ghẹo’|[00:16.30] My Mom buys me a costume. Mẹ mua cho tôi một bộ trang phục.|[00:17.33] It is a ghost costume. Đó là một bộ trang phục ma.|[00:18.33] I am going to be scary. Tôi sẽ rất đáng sợ.|[00:21.83] My sister is going to dress up as a princess. Chị tôi sẽ hóa trang thành một nàng công chúa.|[00:31.92] She will have a wand. Chị sẽ cầm cây gậy thần.|[00:33.32] She will have a crown. Chị sẽ đội vương miện.|[00:34.32] She will look beautiful. Trông chị sẽ rất xinh đẹp.|[00:35.32] My Dad buys a pumpkin. Bố tôi mua một quả bí ngô.|[00:36.32] It is going to be a Jack O'Lantern. Nó sẽ trở thành một chiếc lồng đèn Jack|[00:38.32] We draw a face on the pumpkin. Chúng tôi sẽ vẽ một mặt người lên quả bí ngô.|[00:39.32] We carve the face with a knife. Chúng tôi dùng dao để tỉa khuôn mặt.|[00:40.32] Our Jack O'Lantern looks funny. Đèn lồng Jack của chúng tôi nhìn thật ngộ nghĩnh.|[00:42.32] We go trick or treating. Chúng tôi đi chơi trò “cho kẹo hay bị ghẹo”.|[00:43.32] We knock on the neighbour's door. Chúng tôi gõ lên cửa nhà hàng xóm.|[00:44.32] We say, "trick or treat." Chúng tôi nói “cho kẹo hay bị ghẹo”.|[00:55.04] Our neighbours give us candy. Hàng xóm đưa kẹo cho chúng tôi.|[00:57.72] We say thanks. Chúng tôi nói cảm ơn.|[00:59.79] We go to many houses. Chúng tôi đến nhiều nhà.|[01:01.85] We go home. Chúng tôi về nhà.|[01:03.50] Our parents check our candy. Bố mẹ kiểm tra kẹo của chúng tôi.|[01:05.36] It's safe. Kẹo ăn được.|[01:07.42] We eat lots of candy. Chúng tôi ăn nhiều kẹo.|[01:10.67] We don't feel very good. Chúng tôi thây buồn ngủ|[01:12.50] We go to bed. Chúng tôi đi ngủ.
Sponsored links