Sponsored links


|[00:00.32]Christmas Eve Đêm giáng sinh|[00:03.12] Ben and Melissa are getting ready for Christmas. Ben và Melissa đã sẵn sàng cho lễ Giáng sinh|[00:06.88] Ben and Melissa's house has lots of lights on the roof. Mái nhà của Ben và Mellisa có nhiều đèn.|[00:11.12] The lights are many colours. Đèn nhiều màu sắc.|[00:13.92] Inside they listen to Christmas music. Họ đang nghe nhạc Giáng sinh trong nhà.|[00:17.20] Ben and Melissa drink eggnog. Ben và Melissa uống rượu nóng đánh trứng.|[00:20.00] Eggnog tastes good. Rượu nóng đánh trứng thật ngon.|[00:22.88] Ben and Melissa hang stockings on the fireplace. Ben và Melissa treo tất lên lò sưởi.|[00:26.48] They string popcorn. Họ xâu bỏng ngô.|[00:28.88] Ben and Melissa put the popcorn string on the Christmas tree. Ben và Melissa đặt xâu bỏng ngô lên cây Giáng sinh.|[00:33.84] They put Christmas lights on the tree. Họ đặt đèn Giáng sinh lên cây.|[00:36.56] They put tinsel on the tree. Họ đặt kim tuyến lên cây.|[00:39.76] Ben and Melissa put ornaments on the tree. Họ đặt đồ trang trí lên cây.|[00:43.36] They put a star on top of the tree. Họ đặt một ngôi sao lên ngọn cây.|[00:46.48] They get ready for Santa Claus. Họ sẵn sàng chào đón ông già Nô en.|[00:49.44] They leave milk and cookies for Santa. Họ để sữa và bánh quy cho ông già Nô en|[00:52.80] Ben opens one present. Ben mở một món quà.|[00:55.20] Melissa opens one present. Melisa mở một món quà.|[00:57.60] They go to sleep. Họ đi ngủ.|[00:59.60] Ben and Melissa wake up early. Ben và Melissa dậy sớm.|[01:02.08] They run down stairs. Họ đi xuống cầu thang.|[01:04.40] There are a lot of presents under our tree. Có nhiều quà dưới gốc cây của chúng tôi.|[01:07.76] They wake up their Mom and Dad. Họ đánh thức Bố và Mẹ.|[01:10.48] Ben and Melissa open their presents. Ben và Melissa mở những món quà của họ|[01:13.60] They love our presents. Họ thích những món quà của chúng tôi.|[01:16.24] Everyone cleans up the wrapping paper. Mọi người quét dọn giấy bọc.|[01:19.04] It is time for breakfast. Đã đến giờ ăn sáng.
Sponsored links