Sponsored links


|[00:00.48]Thanksgiving Lễ tạ ơn|[00:02.96] We are having Thanksgiving at our house. Chúng tôi sắp tổ chức lễ Tạ ơn tại nhà mình.|[00:05.92] My whole family is coming. Cả gia đình đang tới.|[00:08.56] My parents bought a turkey. Bố mẹ tôi đã mua một con gà tây.|[00:10.96] It weighs 30 pounds. Nó nặng 30 pound|[00:13.52] It takes a long time to cook. Mất nhiều thời gian để quay.|[00:16.40] My Mom wakes up early to cook the turkey. Mẹ tôi dậy sớm để quay gà.|[00:19.52] I clean the house with my Dad. Tôi lau nhà với bố.|[00:22.32] The house smells good. Ngôi nhà thật là thơm.|[00:25.04] We help Mom in the kitchen. Chúng tôi giúp mẹ trong bếp.|[00:27.44] I peel potatoes and carrots. Tôi gọt khoai và cà rốt.|[00:30.24] My Dad makes pumpkin pies. Bố làm bánh bí ngô.|[00:32.88] My Mom cooks squash. Mẹ tôi nấu canh bí|[00:35.36] I help my Mom make stuffing. Tôi giúp mẹ làm nhồi gà|[00:38.00] I mix the bread and spices. Tôi trộn bánh mì và gia vị.|[00:40.96] We make good stuffing. Chúng tôi làm đồ nhồi thật ngon.|[00:43.28] It goes inside the turkey. Chúng được nhồi vào bên trong gà tây.|[00:46.08] We put on nice clothes. Chúng tôi mặc quần áo đẹp.|[00:48.40] I set the table. Chúng tôi sắp bàn.|[00:50.16] My Dad carves the turkey. Bố tôi tỉa gà tây|[00:52.80] My Mom makes the gravy. Mẹ tôi làm nước sốt.|[00:55.36] Our relatives arrive. Hàng xóm đến rồi.|[00:57.68] We say "thank you" for all we have. Chúng tôi nói ‘Tạ ơn’ vì những gì chúng tôi có.|[01:00.80] We eat and eat. Chúng tôi ăn thật nhiều.|[01:03.20] It is a good Thanksgiving. Đó là một lễ tạ ơn vui vẻ
Sponsored links