Sponsored links


|[00:00.32]Housework Việc nhà|[00:01.84] There is always housework to do when you live in a house. Khi chúng ta sống trong một ngôi nhà, sẽ luôn có việc nhà để làm.|[00:05.60] You have to wash the windows so that you can see outside. Bạn phải lau chùi các cửa sổ để bạn có thể nhìn ra ngoài.|[00:09.20] The floors and the carpets need to be vacuumed. Các cánh cửa ra vào và thảm cần được hút bụi|[00:13.44] The floors also need to be washed, and some of them need to be waxed. Các cánh cửa ra vào cũng cần được lau chùi, một số cần được đánh bóng.|[00:18.64] The furniture has to be polished. Đồ đạc cũng cần được đánh bóng.|[00:21.04] The bathroom has to be kept clean. Phòng tắm phải được giữ sạch sẽ.|[00:23.84] After you have a bath, you need to clean out the bathtub. Sau khi tắm, bạn cần làm sạch bồn tắm.|[00:27.20] Laundry needs to be done regularly,  or you will run out of clothes to wear. Cần giặt quần áo thường xuyên,  nếu không bạn sẽ không còn quần áo để mặc.|[00:33.48] The clothes go into the washing machine,  and then they have to be dried in the dryer. Quần áo cho vào trong máy giặt và sau đó được làm khô trong máy sấy.|[00:39.56] Sometimes, we hang the clothes out on the line to be dried. Đôi khi chúng ta treo quần áo  ra ngoài dây để làm khô.|[00:43.81] Some of the clothes need to be ironed. Một số quần áo cần được ủi.|[00:46.48] You have to buy groceries and put them away. Bạn sẽ cần mua thực phẩm và chế biến chúng|[00:49.60] Meals need to be made. Bạn cần nấu ăn.|[00:51.84] You can't let the dishes pile up in the kitchen. Bạn không thể chất đống bát đĩa trong bếp.|[00:54.64] The dishes have to be washed, and the counters need to be wiped. Chúng cần được rửa và kệ bếp cần được lau chùi.|[00:58.40] The stove needs to be cleaned, and sometimes the refrigerator and the cupboards need to be cleaned out. Bếp nấu cần được lau sạch và đôi khi bạn cần dọn dẹp lại tủ lạnh và tủ để cốc chén.|[01:06.96] You can dust the furniture and sweep up the dirt. Bạn cần phủi bụi trên đò đạc và làm  sạch những vết bẩn.|[01:10.26] You can make the beds. Bạn cần dọn dẹp giường chiếu.|[01:12.32] The beds have to be changed too. Những chiếc giường cũng cần được thay.|[01:14.21] They need to have clean sheets put on them. Chúng cần được trải bởi những tấm ga sạch sẽ.|[01:16.80] There are just so many things to do. Đúng là có quá nhiều thứ phải làm.|[01:19.84] Household chores take up a lot of time. Những việc nhà không tên chiếm thật nhiều thời gian.
Sponsored links