Sponsored links


|[00:00.30]Working Outside Làm việc ngoài trời.|[00:01.88] Today I was working outside. Tôi đã làm việc ngoài trời ngày hôm nay.|[00:03.97] It was a sunny day, and I was very hot. Trời nắng và tôi thấy rất nóng.|[00:06.60] I wore a hat on my head. Tôi đội mũ trên đầu.|[00:08.92] I watered all the plants. Tôi tưới nước tất cả các cây.|[00:10.78] I weeded the flower beds. Tôi nhỏ cỏ trên những luống hoa.|[00:13.30] I cut back all of the plants that were growing too big. Tôi tỉa bớt những cây mọc quá lớn.|[00:17.83] I gave some of the plants plant food. Tôi bón phân cho một số cây.|[00:20.71] I cut the lawn. Tôi cắt cỏ|[00:21.84] I raked the lawn. Tôi cào cỏ.|[00:23.46] I filled up the bird baths with water. Tôi đổ nước vào bể nước cho chim tắm.|[00:26.38] I swept the sidewalks and the paths. Tôi quét dọn vỉa hè và lối đi.|[00:28.62] I took out the garbage. Tôi mang rác đi đổi|[00:30.79] I filled the car up with gas. Tôi đi đổ xăng cho xe ô tô.|[00:33.53] I washed the car. Tôi rửa xe ô tô.|[00:35.60] I hung out the clothes on the clothesline. Tôi treo quần áo lên dây phơi.|[00:37.99] I washed down the lawn furniture. Tôi phun nước làm sạch các đồ vật trên cỏ.|[00:42.42] I washed all of the windows on the house from the outside. Tôi rửa sạch tất cả các cánh cửa căn nhà phía bên ngoài.|[00:46.27] I was so tired. Tôi quá mệt.|[00:48.08] So I had a glass of lemonade. Bởi vậy tôi uống một ly nước chanh.|[00:51.20] I talked to my neighbour, and I helped her trim a tree. Tôi nói chuyện với hàng xóm, và giúp cô ấy tỉa cây.|[00:55.31] I planted some bulbs, and then I went into the house. Tôi trồng một ít hành rồi đi vào trong nhà.|[00:59.26] I was exhausted Tôi kiệt sức.
Sponsored links