Sponsored links


|[00:00.40]Seasons Các mùa.|[00:01.96] There are four seasons. Có bốn mùa.|[00:04.56] Winter is the cold season. Mùa đông là mùa lạnh.|[00:06.98] It snows in the winter. Tuyết rơi vào mùa đông.|[00:09.52] The winds blow, and ice forms on the water. Gió thổi và nước đóng băng.|[00:13.76] We play hockey on the ice. Chúng tôi chơi khúc côn cầu trên băng.|[00:16.01] We play in the snow. Chúng tôi chơi trong tuyết.|[00:18.45] After winter is the spring. Sau mùa đông là mùa xuân.|[00:21.39] That is when it begins to get warmer. Đó là lúc trời bắt đầu ấm hơn.|[00:24.78] Trees get buds on them. Cây đâm chồi nẩy lộc.|[00:26.84] Flowers start to bloom. Các loại hoa bắt đầu nở rộ.|[00:28.70] It rains a lot in the spring. Trời mưa nhiều và mùa xuân.|[00:31.60] Spring is followed by the summer. Mùa xuân được tiếp nối bởi mùa hè.|[00:34.40] It can get very hot in the summertime. Vào mùa hè, thời tiết có thể rất nóng.|[00:37.40] The sun shines brightly. Mặt trời nắng chói chang.|[00:39.20] We go swimming in the summer. Chúng tôi đi bơi vào mùa hè.|[00:41.08] We spend a lot of time outdoors. Chúng tôi dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời.|[00:43.70] Many people go on vacations in the summer. Nhiều người đi nghỉ vào mùa hè.|[00:47.03] We get a summer vacation from school. Chúng tôi được nghỉ hè, không phải đến trường.|[00:51.46] Summer is followed by the fall or autumn. Mùa hè được tiếp nối bởi mùa thu.|[00:54.93] The leaves on the trees change colours. Lá cây thay màu.|[00:57.98] They change from green to red, orange and brown. Chúng chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, cam và nâu.|[01:05.36] The leaves fall off the trees. Lá cây lìa cành.|[01:07.92] The weather gets cooler. Trời trở lạnh hơn.|[01:10.36] The days get shorter. Ngày càng ngắn lại.|[01:12.41] We go back to school in the fall. Chúng tôi đi học lại vào mùa thu.|[01:15.47] Then, winter comes again. Rồi, mùa đông lại đến.|[01:17.39] The seasons follow one after each other. Các mùa cứ tuần tự nối tiếp nhau.
Sponsored links