Sponsored links


|[00:00.32]Interests and Hobbies Quan tâm và sở thích|[00:02.80] It is very rewarding to have different interests and hobbies. Thật bổ ích khi bạn có nhiều điều quan tâm và sở thích khác nhau|[00:07.28] Some people like to play computer games. Một số người thích chơi game trên máy tính.|[00:10.40] Other people spend a lot of time watching television. Những người khác dành nhiều thời gian để xem ti vi|[00:13.36] There are people who would rather watch movies. Có những người thích xem phim hơn|[00:16.56] Some people prefer more physical things. Một số người lại thích vận động|[00:19.92] They would rather play a sport like baseball, hockey or basketball. Họ thích chơi các môn thể thao như bóng chày, khúc côn cầu hoặc bóng rổ|[00:26.32] Some people do exercises at a gym, or they just go for walks. Một số người tập thể hình ở phòng thể hình, hoặc họ đi bộ|[00:31.33] There are many ways to exercise. Có nhiều cách để luyện tập|[00:33.68] You can ride a bicycle or lift weights. Bạn có thể đạp xe hoặc đẩy tạ|[00:36.16] There are people who like to collect things. Có người thích sưu tập các thứ|[00:39.12] They can collect all kinds of different things. Họ có thể sưu tập tất cả các thể loại khác nhau|[00:42.64] You can collect stamps, coins, dolls, postcards, movies, rocks or posters. Bạn có thể sưu tập tem, tiền xu, đồ chơi, bưu thiếp, phim ảnh, đá hoặc áp phích quảng cáo|[00:52.13] Some people even collect bugs or leaves. Một số người thậm chí sưu tầm cả côn trùng và lá cây|[00:56.40] Some people are lucky enough to be able to travel. Một số người may mắn có điều kiện đi du lịch|[01:00.08] You can travel to a nearby place, or you can travel far away to a different country. Bạn có thể đi đến một nơi gần hoặc đi xa hơn tới một đất nước khác|[01:07.04] There are people who like to listen to music. Có ngời thích nghe nhạc|[01:10.24] People have different tastes in music. Mọi người có sở thích âm nhạc khác nhau|[01:13.52] Some people like rock music, rap, classical music, or folk music. Một số người thích nhạc rock, rap, nhạc cổ điển hoặc nhạc dân gian|[01:20.40] There are many different types of music. Có nhiều loại âm nhạc khác nhau|[01:23.20] Some people would rather play music than listen to it. Một số người thích chơi nhạc hơn là nghe nhạc|[01:26.48] You can play an instrument, or you can sing. Bạn có thể chơi một nhạc cụ hoặc bạn có thể hát|[01:30.24] Many people learn to play the guitar or the piano. Nhiều người học cách chơi đàn guitar hoặc đàn piano|[01:36.32] Some people join bands or orchestras. Một số người tham gia và ban nhạc hoặc dàn nhạc|[01:40.24] There are people who like to read books. Có người thích đọc sách.|[01:43.20] There are a lot of different hobbies. Có rất nhiều sở thích khác nhau|[01:46.00] It depends on what you consider to be fun. Nó phụ thuộc vào những gì bạn thấy vui thích.|[01:49.60] You can have more than one hobby or interest. Bạn có thể có nhiều hơn một sở thích hoặc điều bạn bạn quan tâm|[01:52.53] It is good to be interested in a lot of different things. Rất bổ ích khi bạn thích nhiều thứ khác nhau.
Sponsored links