Sponsored links


|[00:00.96]Flowers Các loài hoa|[00:03.28] There are hundreds of different types of flowers. Có hàng trăm loại hoa khác nhau|[00:07.04] Most people like roses. Phần lớn mọi người thích hoa hồng.|[00:10.08] Roses grow on bushes, and they smell beautiful. Hoa hồng mọc thành bụi và chúng có mùi thơm.|[00:14.48] You have to be careful that you don't prick your finger on a rose thorn.|[00:17.76] Bạn phải rất cẩn thận để tay mình không chạm vào gai hoa hồng.|[00:19.44] Roses come in many colours. Hoa hồng có nhiều màu khác nhau.|[00:22.80] There are red, pink, yellow and white roses. Chúng là hoa hồng đỏ, hồng, vàng và trắng|[00:27.36] In the spring, tulips are in bloom. Vào mùa xuân, tulip nở rộ|[00:31.04] In Ottawa, there are many tulips. Ở Ottawa có nhiều hoa tulip|[00:34.64] Some people go there just to see all the tulips in the spring. Một số người đến đó chỉ để ngắm nhìn những bông tulip vào mùa xuân|[00:39.28] Forget-me-nots are also spring flowers. Hoa lưu ly cũng là loài hoa của mùa xuân.|[00:43.44] They are tiny and blue. Chúng nhỏ xíu và có màu xanh đậm.|[00:47.04] Lilies of the valley look like white bells. Những bông linh lan trông như những chiếc chuông màu trắng|[00:52.40] Many of the trees have blossoms on them in the springtime. Có rất nhiều loài cây trổ hoa vào mùa xuân|[00:55.20] The apple and cherry trees look particularly beautiful when they are in blossom. Cây táo và cây anh đào thật đẹp khi chúng trổ hoa|[01:03.12] We have a blossom festival in my town. Chúng tôi có lễ hội hoa trong thị trấn|[01:07.36] My neighbors like to plant geraniums, petunias and marigolds in the summer. Hàng xóm của tôi thích trồng hoa phong nữ, dạ yến thảo và hoa vạn thọ vào mùa hè.|[01:13.60] Some people plant sunflowers. Một số người trồng hoa hướng dương.|[01:17.20] Sunflowers grow very tall. Hoa hướng dương mọc rất cao.|[01:19.29] Sometimes a girl will get an orchid for her date. Đôi khi một cô gái nhận được bông hoa lan khi hẹn hò|[01:20.88] They have bright yellow petals. Chúng có những cánh hoa vàng sáng.|[01:24.64] All of those flowers grow best in the sunshine. Tất cả những loại hoa này phát triển tốt nhất dưới ánh mặt trời.|[01:28.04] If your garden is shady, you have to plant different things. Nếu khu vườn của ít ánh sáng, bạn phải trồng những loài hoa khác|[01:32.72] Hostas grow well in a shady garden. Cây Ngọc Trâm phát triển tốt trong khu vườn nhiều bóng râm.|[01:37.04] Chrysanthemums are fall flowers. Hoa cúc là hoa của mùa thu.|[01:40.48] Chrysanthemums come in many colours also. Hoa cúc có nhiều màu khác nhau|[01:44.72] There are purple, yellow and white chrysanthemums. Có hoa cúc tía, vàng và trắng.|[01:51.04] Flowers are good to give as gifts. Bạn có thể tặng hoa như một món quà|[01:54.96] Women like to receive a dozen roses on Valentine's Day. Phụ nữ thích được nhận 12 bông hoa hồng vào ngày lễ tình yêu|[02:00.88] Carnations also make a nice gift. Những bông hoa cẩm chướng cũng là một món quà thú vị|[02:04.72] They have a very sweet smell. Chúng có mùi hương ngọt ngào.|[02:08.32] Many people give away lilies for Easter. Một số người thích đem cho hoa Ly vào lễ Phục sinh|[02:12.16] Poinsettias are very festive at Christmas time. Hoa trạng nguyên rất đẹp vào mùa Giáng sinh|[02:16.40] If someone goes to a dance, they often give their partner a flower to wear. Nêu ai đó đi khiêu vũ, họ thường tặng bạn nhảy một bông hoa để cài.|[02:26.80] If you go to a wedding, you will probably see a lot of flowers there. Nếu bạn tới một đám cưới, bạn có thể nhìn thấy nhiều loại hoa ở đó|[02:32.16] Flowers help to make places beautiful. Những bông hoa giúp cho mọi nơi trở lên tươi đẹp.
Sponsored links