Sponsored links


|[00:00.56]Travel Đi du lịch|[00:03.76] It is fun to take a trip to a faraway place. Thật thú vị khi có một chuyến đi tới một nơi xa|[00:08.16] My brother just went to Italy and France. Anh trai tôi vừa đi Ý và Pháp|[00:12.08] He got on a plane at Toronto Airport. Anh đi máy bay từ sân bay Toronto.|[00:15.84] He took a flight to France. Anh bắt chuyến bay đi Pháp.|[00:19.12] He stayed there for a couple of days. Anh ở đó trong một số ngày.|[00:22.72] He visited the Eiffel Tower. Anh đã đến thăm tháp Eiffel.|[00:25.84] He was in Paris. Anh đã ở Paris.|[00:28.96] He said that he enjoyed the food in France. Anh nói rằng anh thích thức ăn ở Pháp.|[00:33.04] He then traveled to Italy. Sau đó anh đến nước Ý.|[00:36.00] He saw many towns and villages in Italy. Anh đã nhìn thấy nhiều thị trấn và làng ở Ý.|[00:40.08] He went to Rome and visited many of the tourist attractions. Anh tới Rome và thăm nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn.|[00:44.88] In Venice, he saw the canals. Ở Venice, anh thấy nhiều con kênh đào.|[00:48.64] He tried to speak Italian, but he is not too good at it. Anh cố gắng nói tiếng Ý nhưng anh không giỏi tiếng Ý lắm.|[00:53.28] He said that the people were very helpful. Anh nói rằng mọi người rất thân thiện.|[00:56.72] They tried to understand him. Họ cố gắng để hiểu anh nói gì.|[00:59.68] He bought souvenirs for us when he was in Italy. Anh mua một số đồ lưu niệm cho chúng tôi khi anh ở Ý.|[01:03.60] He ate Italian food. Anh ăn đồ ăn Ý|[01:06.88] He said that pizza in Italy is quite different from the pizza we eat here in Canada. Anh nói rằng bánh pizza ở Ý khác khá nhiều so với bánh pizza chúng tôi ăn ở Canada.|[01:13.28] He saw many streets that were made of cobblestones. Anh thấy nhiều còn đường được làm bằng đá cuội.|[01:17.60] He saw many old buildings. Anh thấy nhiều ngôi nhà cổ.|[01:21.12] A lot of people in Italy travel around on scooters. Rất nhiều người ở Ý đi lại bằng xe tay ga.|[01:26.16] He stayed at a very nice hotel in Italy. Anh ở trong một khách sạn rất tốt ở Ý.|[01:30.24] He was sorry when it was time to come home. Anh thấy nuối tiếc khi đã đến lúc về nhà.|[01:34.00] My brother likes to travel. Anh trai tôi thích đi du lịch.|[01:36.96] He likes to fly in airplanes. Anh thích bay trong máy bay.|[01:40.24] The airlines lost his luggage once. Anh đã từng mất hành lý một lần khi đi bằng máy bay.|[01:44.00] He was not too pleased about that. Anh không mấy hài lòng vì điều đó.|[01:47.60] Next year, he would like to travel to England. Năm tới, anh muốn được du lich tới nước Anh.
Sponsored links