Sponsored links


|[00:00.56]Jobs Công việc|[00:03.68] There are many different jobs that you can choose from. Có nhiều công việc khác nhau mà bạn có thể lựa chọn.|[00:07.52] You can be a doctor or a nurse. Bạn có thể là một bác sĩ hoặc là y tá.|[00:11.60] You could work in a hospital or doctor's office. Bạn có thể làm việc ở bệnh viện hoặc phòng khám của bác sĩ.|[00:15.98] You might be a firefighter and put out fires. Bạn có thể là một lính cứu hỏa và dập lửa.|[00:20.88] A policeman enforces the law. Cảnh sát giúp luật pháp được thực thi.|[00:24.96] An actor plays roles on stage or in the movies. Một diễn viên diễn xuất trên sân khấu hoặc trong các bộ phim.|[00:29.07] You could drive a taxi or be the pilot of an airplane. Bạn có thể lái taxi hoặc là phi công máy bay.|[00:34.72] What kinds of things d/o you like to do? Bạn thích làm những gì?|[00:38.80] You might want to be a sales clerk in a store. Bạn có thể muốn trở thành một nhân viên bán hàng trong cửa hàng.|[00:43.04] Maybe you are good at a sport. Hoặc có thể bạn chơi thể thao giỏi.|[00:46.48] You could be a baseball player or a hockey player. Bạn có thể trở thành một cầu thủ bóng chày hoặc một cầu thủ khúc côn cầu.|[00:51.12] Being a dentist is a good job. Trở thành nha sĩ là một công việc tốt.|[00:54.80] A dentist fixes teeth. Nha sĩ chữa trị răng.|[00:58.48] If you are good at arguing, you might want to be a lawyer. Nếu bạn giỏi tranh luận, bạn có thể trở thành luật sư.|[01:03.44] Do you like to fix people's hair? Bạn có thích sửa sang tóc không?|[01:06.88] You could be a hairdresser or a barber. Bạn có thể trở thành thợ làm tóc hoặc thợ cắt tóc.|[01:11.52] If you are good with your hands, you might want to be a carpenter or a mechanic. Nếu bạn có đôi tay khéo léo, bạn có thể muốn trở thành thợ mộc hoặc thợ cơ khí.|[01:17.52] If you like to travel, you could be a stewardess or a travel agent. Nếu bạn thích đi du lịch, bạn có thể trở thành nữ tiếp viên hàng không hoặc một đại lý du lịch.|[01:23.44] You could be a teacher or a photographer. Bạn có thể trở thành một giáo viên hoặc một nhiếp ảnh gia.|[01:27.68] Are you artistic or creative? Bạn có tính nghệ sĩ hoặc sáng tạo không?|[01:32.24] You might want to be an artist or a writer. Bạn có thể muốn thành một nghệ sĩ hoặc một nhà văn.|[01:35.68] You could work on construction and build houses. Bạn có thể làm công việc xây dựng và xây các tòa nhà.|[01:41.68] You could look after animals and be a veterinarian. Bạn có thể chăm sóc các con vật và trở thành bác sĩ thú y.|[01:46.56] If you like to cook, you could be a cook or a chef. Nếu bạn thích nấu ăn, bạn có thể trở thành đầu bếp.|[01:51.84] There are so many places to work, and so many jobs to do. Có rất nhiều nơi để làm việc và nhiều công việc để làm.|[01:57.28] Maybe you could fix computers or work in a library. Bạn có thể sửa chữa máy tính hoặc làm việc trong thư viện.|[02:01.92] You could wash windows or be the captain of a ship. Bạn có thể lau rửa cửa sổ hoặc trở thành thuyền trưởng.|[02:06.72] There is no limit to what you can be. Không có giới hạn nào cho những gì bạn có thể.
Sponsored links