Sponsored links


|[00:00.46]Colors Màu sắc|[00:02.84] Red is a vibrant color. Đỏ là màu sắc sặc sỡ.|[00:04.72] Roses are sometimes red. Một số loại hoa hồng có màu đỏ.|[00:07.23] Blood is red. Máu màu đỏ.|[00:08.85] White is the color of snow. Trắng là màu của tuyết.|[00:11.53] Clouds are very often white. Các đám mây thường có màu trắng.|[00:15.17] Blue is the color of the sky and the ocean. Xanh thẫm là màu của bầu trời và nước biển.|[00:18.36] Black isn't really a color at all. Đen không thực sự là một màu sắc.|[00:20.68] Tar is black. Nhựa đường có màu đen.|[00:22.31] A crow is black. Con quạ có màu đen|[00:24.22] Green is the color of grass. Xanh lá cây là màu của cỏ|[00:26.93] It is also the color of leaves on the trees in the summer. Nó cũng là màu của lá trên cây vào mùa hè.|[00:32.53] Brown is the color of dirt. Nâu là màu của đất.|[00:34.13] Many people have brown hair. Nhiều người có màu tóc nâu.|[00:36.97] Yellow is a bright color. Vàng là màu tươi sáng.|[00:40.19] Most people use yellow when they draw a picture of the sun. Hầu hết mọi người sử dụng màu vàng khi họ vẽ mặt trời.|[00:45.79] Orange is an easy color to remember, that is because an orange is orange. Cam là màu dễ nhớ, lý do là bởi quả cam có màu cam.|[00:52.67] Pink is the color that we dress baby girls in. Hồng là màu chúng ta hay mặc cho các bé gái.|[00:57.07] We dress baby boys in blue. Chúng ta cho các bé trai mặc màu xanh thẫm.|[01:00.12] Purple is the color of some violets. Tía là màu sắc của một số loài hoa phi yến|[01:02.01] The Canadian flag is red and white. Quốc kỳ của Canada là màu đỏ và màu trắng.|[01:06.56] What color is your flag? Quốc kỳ của nước bạn có màu gì?
Sponsored links