Sponsored links


|[00:00.48]Who, What, Where and Why? Ai, Cái gì, Ở đâu và Tại sao?|[00:04.56] These are important words. Đây là những từ quan trọng.|[00:06.48] They are all words that begin questions. Chúng là những từ bắt đầu các câu hỏi.|[00:09.28] "Who" is about a person. “Ai” là về người.|[00:11.60] Who is the girl with the blue dress on? Cô gái mặc đồ màu xanh kia là ai?|[00:13.76] Who stole my watch? Ai lấy đồng hồ của tôi?|[00:15.36] Who will come with me to the game? Ai sẽ đi cùng tôi đến trận đấu?|[00:17.44] Who is driving us to the party? Ai sẽ lái xe đưa chúng ta đến bữa tiệc?|[00:20.72] "What" is about a thing. “Cái gì” là về một điều gì đó.|[00:23.04] What is that big thing on the sidewalk? Vật to lớn ở lề đường là cái gì?|[00:26.00] What should I do when I get to your house? Tôi nên làm gì khi tôi về đến nhà?|[00:28.88] What kind of clothes should I wear to the party? Tôi nên mặc kiểu quần áo nào để tới bữa tiệc?|[00:32.24] What shall I buy you for your birthday? Tôi nên mua quà sinh nhật gì cho bạn?|[00:35.76] "Where" is about a place. “Ở đâu” hỏi về nơi chốn.|[00:37.92] Where are you going for your vacation? Bạn sẽ đi nghỉ ở đâu?|[00:40.56] Where did I leave my glasses? Tôi để kính ở chỗ nào nhỉ?|[00:42.72] Where did my brother go? Anh trai tôi đã đi đâu?|[00:44.48] Where on earth is Timmins? Timmins chính xác đang ở đâu?|[00:47.44] "Why" is the word that asks for an explanation. “Tại sao” là từ dùng để yêu cầu sự giải thích.|[00:51.20] Why did you take the last piece of pie? Tại sao bạn lấy miếng bánh nướng cuối cùng?|[00:54.00] Why is the world round? Tại sao trái đất hình tròn?|[00:56.16] Why should I give you any money? Tại sao tôi nên đưa hết tiền cho bạn?|[00:58.56] Why did the chicken cross the street? Tại sao đàn gà lại chạy qua đường?|[01:01.76] They say that you should answer all of these questions if you are writing a story. Nếu bạn đang viết một câu chuyện bạn nên trả lời tất cả những câu hỏi này.|[01:06.48] You have to give the who, what, where and why to write a good story. Bạn phải sử dụng ai, cái gì, ở đâu và tại sao để viết một câu chuyện hay.
Sponsored links