Sponsored links


|[00:00.18]Autumn Mùa thu|[00:02.11] Some people call autumn the "fall”. Một số người gọi màu thu là mùa “rơi”|[00:05.20] You can call it either one. Bạn có thể gọi nó bằng một trong hai tên đó.|[00:07.27] Autumn is the time when the leaves change colour. Mùa thu là lúc là cây chuyển màu.|[00:09.85] They change from green to beautiful shades of gold, orange and red. Chúng dần chuyển từ màu xanh lá sang màu vàng, cam và đỏ.|[00:14.99] It looks like an artist has come along and painted all the trees. Dường như đã có một nghệ sĩ đến và vẽ tất cả những cây đó.|[00:19.19] The air starts to get a little cooler in the autumn. Không khí trở lên se lạnh vào mùa thu.|[00:22.56] We begin to wear jackets or sweaters. Chúng tôi mặc áo khác hoặc áo len dài tay.|[00:25.45] We go back to school in the autumn. Chúng tôi đi học lại vào mùa thu.|[00:26.87] The teacher sometimes gets us to make leaf collections. Đôi khi thầy cô giáo cho bảo chúng tôi thực hiện một bộ sưu tầm lá cây.|[00:31.43] We collect different types of leaves and make a display of them. Chúng tôi thu thập những chiếc lá khác nhau và trưng bày chúng.|[00:34.73] Autumn is the time when old friends get back together and talk about what they did on their summer vacations. Mùa thu là là lúc những người bạn cũ gặp lại nhau và kể cho nhau nghe về những gì chúng đã làm vào kỳ nghỉ hè.|[00:42.56] Halloween comes in the autumn. Halloween đến vào mùa thu.|[00:43.56] We dress up in costumes. Chúng tôi mặc đồ hóa trang.|[00:45.36] Some of them are scary, and some of them are funny. Một số đồ nhìn rất đáng sợ, một số đồ trông ngộ nghĩnh.|[00:48.47] We go from door to door and say "Trick or treat" and people give us candies. Chúng tôi đi từng nhà và nói “Cho kẹo hay bị ghẹo” và mọi người cho chúng tôi kẹo.|[00:54.22] We wear masks on our faces, and we have a lot of fun. Chúng tôi đeo mặt lạ lên mặt và có rất vui vẻ.|[00:57.54] The autumn winds start to blow. Những cơn gió mùa thu bắt đầu thổi.|[00:59.95] The wind blows the leaves right off the trees until the trees have bare branches. Nhưng cơn gió thôi bay lá ra khỏi cây cho tới khi cây chỉ còn trơ những cành.|[01:06.19] My friends and I like to have a lot of fun outside before the winter leaves us shivering. Tôi và các bạn thích nhiều trò vui đùa bên ngoài trước khi mùa xuân khiến chúng tôi run rẩy.|[01:11.35] We play football and soccer at school. Chúng tôi chơi bóng bầu dục và bóng đá ở trường.|[01:14.04] After school, we ride our bikes through piles of dry leaves. Sau giờ học, chúng tôi đạp xe lên những đống lá khô.|[01:17.61] The leaves go flying through the air as we drive through them.|[01:20.58] Những chiếc là bay lên không trung và chúng tôi đi xuyên qua chúng.|[01:21.64] My parents rake the leaves up and put them in big pile. Bố mẹ tôi cào lá lại thành đống lớn.|[01:25.45] I like to jump in the big piles of leaves, but then my parents just have to rake them up again. Tôi thích nhẩy lên đống lá to đùng này nhưng sau đó bố mẹ tôi lại phải cào chúng lại.|[01:31.93] The skies get a little cloudier in the autumn, and we know that soon there will be snow, Bầu trời dần chuyển sang nhiều mây vào mùa thu và chúng tôi biết sẽ sớm có tuyết,|[01:36.73] so we enjoy the brisk autumn weather while we can. do đó chúng tôi tận hưởng tiết trời thu dịu mát chừng nào còn có thể.
Sponsored links